Tarcza
Tarcza

Ubezpieczenia GAP: Twój samochód nie musi tracić na wartości!

Stałą prawidłowością jest, że wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych.

Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (m.in. kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program GAP, który zabezpieczy wartość Twojego samochodu przez okres 3 lat.

Definicja GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak utracony pojazd.

Przykład

Pan Jan kupił swój nowy samochód za 120 000 zł. W 3 roku użytkowania osoba trzecia spowodowała wypadek w wyniku którego Pan Jan stracił swoje auto. Odszkodowanie wypłacone z polisy OC sprawcy to tylko 80 000 zł (wartość rynkowa auta z dnia szkody).

Pan Jan tylko dlatego nie doznał szoku, ponieważ posiadał ubezpieczenie GAP z którego otrzymał dodatkowe odszkodowanie w kwocie 40 000 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu (120 000 zł), a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata pozostających rat leasingowych nie stanowiła najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczyła na uruchomienie kolejnego finansowania.

Program GAP

Kiedy i kto może zawrzeć ubezpieczenie GAP?

GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 90 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach.

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT.

Jaki samochód można ubezpieczyć w GAP?

Każdy Kierowca, którego pojazd spełnia poniższe kryteria może spać spokojnie:

 • pojazd nowy lub używany do 5 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 450 000 zł,
 • pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco,
 • pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule rent a car.

Pobierz pliki

Ulotka GAP

Prezentacja GAP

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - GAP Fakturowy

Korzyści GAP

W ciągu ostatnich 10 lat policja w swoich statystykach odnotowała spadek liczby kradzionych samochodów o ponad 72% i to jest imponujące. Jednak już mniej optymistycznie wyglądają liczby: 15 465 skradzionych aut w ubiegłym roku to wciąż dużo!

Umiarkowanym optymizmem napawają statystyki wykrywalności. Wykrywa się średnio co piątego sprawcę, niestety wraz z wykryciem sprawcy nie ma gwarancji na odnalezienie samochodu, które często w kilka godzin po kradzieży są rozbierane na części.

Zazwyczaj wraz z kupnem samochodu wykupujemy ubezpieczenie Auto Casco, które ma nas zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy też innej szkody całkowitej. Niestety Auto Casco nie zabezpieczy nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz czterech kółek wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego samochodu. Największy spadek wartości zanotujemy w pierwszych 3-latach jego eksploatacji, w przypadku samochodu nowego może sięgnąć nawet 60%!

Korzyści

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC,
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 3 lat,
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany,
 • Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd,
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC Sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
 • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Spadek Wartości Pojazdu w Czasie

Utrata wartości rynkowej w przeciągu 3-letniego okresu użytkowania

Spadek wartości samochodu

GAP lepszym wyborem niż GSU

W odpowiedzi na ubezpieczenie GAP niektóre Zakłady Ubezpieczeń postanowiły wzbogacić polisę Auto Casco o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej.

Wartość pojazdu przyjmowana do GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej, a zatem nie ma możliwości utrzymania jego pierwotnej wartości w drugim czy trzecim roku. Co za tym idzie GSU nie pozwala na należyte zabezpieczenie się przed skutkami szkody całkowitej, która może mieć miejsce w następnych latach!

BEZ UTRATY WARTOŚCI PRZEZ WIELE LAT, WYŁĄCZNIE Z UBEZPIECZENIEM GAP!

Opcja GSUUbezpieczenie GAP
Wysoka składka uzależniona od wysokości posiadanych zniżek w ubezpieczeniu AC, im mniejsze zniżki tym wyższa składka za GSU.Atrakcyjna składka za trzy lata ochrony.
Opcję GSU można zawrzeć wyłącznie w dniu zakupu polisy AC.Ubezpieczenie GAP można zawrzeć w przeciągu 90 dni od daty zakupu pojazdu lub w momencie wznawiania polisy AC.
Każda szkoda częściowa likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w roku następnym.Szkody częściowe zaistniałe w trakcie obowiązywania ubezpieczenia GAP nie mają wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie.
Utrzymanie wartości pojazdu tylko przez okres jednego roku. Odnowienie ubezpieczenia odbywa się każdorazowo wg aktualnej wartości rynkowej pojazdu.Gwarancja utrzymania pierwotnej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy.
Brak możliwości kontynuowania GSU w przypadku zmiany ubezpieczyciela AC.Zmiana ubezpieczyciela AC nie ma wpływu na Ubezpieczenie GAP.
Brak możliwości likwidowania szkody z OC Sprawcy i skorzystania z opcji GSU, konieczność likwidowania szkody spowodowanej przez osobę trzecią z własnego ubezpieczenia AC, co powoduje utratę zniżek a w konsekwencji podwyższenie składki za GSU.Ubezpieczenie GAP pokrywa szkody likwidowane zarówno z ubezpieczenia AC jak i OC Sprawcy.
Brak możliwości odsprzedania pojazdu wraz z opcją GSU.Ubezpieczenie GAP może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu.
GSU nie zabezpiecza w pełni pojazdów w leasingu/kredycie (rokrocznie wartość pojazdu jest urealniana do wartości rynkowej).Ubezpieczenie GAP gwarantuje bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany.

Różnica między GAP a GSU

Wykres

Przykład:

UBEZPIECZENIE GAPGSU
W 24 miesiącu obowiązywania ubezpieczenia Kierowca z polisy Auto Casco lub OC sprawcy otrzyma odszkodowanie w wysokości 63 000 zł, a w ramach ubezpieczenia GAP kwotę 37 000 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością zakupową pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej. Stać go na kupno nowego samochodu tej samej klasy co utracony! Za identyczną szkodę całkowitą z tego samego okresu, w przypadku wykupionej opcji GSU ten sam Kierowca otrzyma w dalszym ciągu 60 000 zł odszkodowania z polisy Auto Casco, ale już tylko 18 000 zł z opcji GSU. Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU na drugi rok.

Ubezpieczenie skrojone na miarę

Aby zapewnić Ci profesjonalną, kompleksową ochronę w razie awarii Twojego samochodu, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Lloyd’s of London — najstarszej i najbezpieczniejszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie, reprezentowanej w Polsce przez WAGAS S.A., przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjny program ubezpieczeniowy GAP.

Ciesz się bezstresową jazdą, a rozwiązanie ewentualnych problemów zostaw nam.

W razie zaistnienia szkody w pojeździe prosimy o kontakt:

Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS S.A.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Tel. +48 22 860 04 82
Fax +48 22 635 25 18

WAGAS / ubezpieczenia / przedłużone gwarancje & GAP

Lista autoryzowanych dealerów

Ubezpieczenie GAP WAGAS możesz zakupić u jednego z kilkuset dealerów na terenie całej Polski. Z myślą o Twojej wygodzie nieustannie poszerzamy naszą sieć sprzedaży. Nasze ubezpieczenie możesz zakupić m.in w salonach: Mercedes-Benz, Honda, Volvo, Subaru, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Seat, w ofertach Orix Ubezpieczenia, Agencja Konsultant, Pekao Leasing, DSP, SG Leasing, EFL, Pol-Assistance.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

Imię, Nazwisko / Nazwa
Marka
Model
Rok produkcji
Wartość auta z polisy AC
Telefon
E-mail