+48 22 670 96 04phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Ubezpieczenie GAP
To ochrona
przed utratą wartości

Powszechnie wiadomo, że wartość każdego samochodu maleje w trakcie użytkowania. Utrata wartości pojazdu jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych, zwłaszcza w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji.

Dlatego przygotowaliśmy unikalny program GAP, który w przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, zdarzenie drogowe) zabezpieczy wartość samochodu nawet przez okres 5 lat.

Definicja GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak utracony pojazd.

Przykład

Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata rat leasingowych również nie stanowi problemu, a nadwyżka wystarcza na uruchomienie kolejnego finansowania.

Przykład działania ubezpieczenia w oparciu o program GAP na 5 lat

Cechy GAP

 • Gwarancja utrzymania pierwotnej wartości pojazdu przez okres 60 miesięcy.
 • Atrakcyjna składka za 5 lat ochrony.
 • GAP można zawrzeć nawet do 90 dni od daty zakupu pojazdu, bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach.
 • Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie.
 • Ubezpieczenie GAP gwarantuje bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany.
 • Klient decyduje czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT.
 • Szkody częściowe zaistniałe w trakcie obowiązywania ubezpieczenia GAP nie mają wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie.
 • Zmiana ubezpieczyciela AC nie ma wpływu na Ubezpieczenie GAP.
 • Ubezpieczenie GAP może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu.

Jaki pojazd można ubezpieczyć w GAP?

 • pojazd nowy lub używany do 5 roku eksploatacji (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) lub do 6 roku eksploatacji (w przypadku pojazdów ciężarowych) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) i do 44 ton (w przypadku pojazdów ciężarowych),
 • pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 600 000 zł,
 • pojazd objęty ubezpieczeniem Auto Casco,
 • pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule rent a car.

Korzyści GAP

Zazwyczaj wraz z kupnem samochodu zawiera się ubezpieczenie Auto Casco, które ma zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy też innej szkody całkowitej. Niestety Auto Casco nie zabezpiecza przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Największy spadek wartości odnotowuje się w pierwszych 5-latach eksploatacji pojazdu, w przypadku samochodu nowego może sięgnąć nawet 75%!

GAP zapewnia:

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC,
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany,
 • Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd,
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
 • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Rozszerz swoją polisę AutoCasco o GAP

W odpowiedzi na ubezpieczenie GAP niektóre Zakłady Ubezpieczeń postanowiły wzbogacić polisę Auto Casco o opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia, która pozwala utrzymać wartość pojazdu przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej. Wartość pojazdu przyjmowana do polisy Auto Casco rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej, a zatem nie ma możliwości utrzymania jego pierwotnej wartości w drugim czy trzecim roku. Co za tym idzie Auto Casco nie pozwala na pełne zabezpieczenie się przed skutkami szkody całkowitej, która może mieć miejsce w następnych latach!

Utrata wartości rynkowej w przeciągu 5-letniego okresu użytkowania

Oferta ubezpieczeniowa

Aby zapewnić profesjonalną, kompleksową ochronę w razie szkody wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjny program ubezpieczeń GAP dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających Klientów.

Ubezpieczenie oferowane jest w kilku wariantach. GAP zapewnia pełną ochronę przed spadkiem wartości pojazdów do sześciu lat i umożliwia zakup pojazdu tej samej klasy, co pojazd utracony. Ochrona jest dostępna dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i przyczep, motocykli, pojazdów rolniczych i leśnych.

Zgłoś szkodę
online

go to top