008002100235phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Застраховката GAP
е защита срещу загуба на стойността!

Известно е, че стойността на всеки автомобил намалява по време на употреба. Загубата на стойност на превозното средство е особено тежка при новите автомобили, особено през първите 5 години от експлоатацията.

Затова подготвихме уникалната програма GAP, която в случай на тоталната щета (кражба, палеж, пътна катастрофа) ще осигури стойността на автомобила дори и за 5 години.

Определение на застраховката GAP

Застраховката GAP покрива разликата между стойността на фактурата на новозакупеното превозно средство (GAP с фактура) или стойността от полицата каско в случай на употребяваното превозно средство (GAP каско) и неговата пазарна стойност в деня на евентуална тотална щета.

Това означава, че в случай на настъпване на тотална щета на вас ще ви бъдат изплатени две обезщетения: от полицата на основната застраховка (каско) или на застраховката гражданска отговорност на извършителя и GAP. Това ви дава възможност за закупване на автомобил от подобен клас/ с подобна стойност като на загубеното превозно средство.

Пример

Автомобил с фактурна стойност от 49 200 BGN е бил откраднат през третата година на употреба. Основният застраховател е изплатил на собственика обезщетението, представляващо пазарната стойност на автомобила в деня на щетата, в размер на 32 800 BGN. „Останалите” 16 400 BGN пострадалото лице ще получи от застраховката GAP, която покрива разликата между стойността на закупуване на превозното средство и неговата пазарна стойност в деня на тоталната щета.

Благодарение на застраховката GAP изплащането на лизингови вноски също не е проблем, а излишъкът е достатъчен, за да започне друго финансиране.

Пример на действие на застраховката, основано на програмата GAP за 5 години.

Характеристики на застраховката GAP?

 • Гаранция за запазване на първоначалната стойност на превозното средство за период до 60 месеца.
 • Атрактивна премия за 5 години защита.
 • Застраховката GAP може да се сключи до 90 дни от датата на покупка на превозното средство или по време на възобновяване на застраховката каско през следващите години.
 • Застраховката може да е сключена от физическо лице, юридическо лице или лице, което управлява стопанска дейност.
 • Няма значение дали автомобилът е бил закупен в брой, на лизинг или на кредит.
 • Застраховката GAP гарантира сигурността при погасяване на останалата част от задължението, ако автомобилът е бил на лизинг/кредит.
 • Клиентът решава дали автомобилът ще бъде застрахован според стойността на фактурата с ДДС или без ДДС.
 • Частичните щети възникнали през периода на застраховката GAP не се отразят на размера на премията на застраховката.
 • Промяната на застрахователя по каско не оказва влияние върху застраховката GAP.
 • Застраховката GAP може да се прехвърля на нов собственик на превозното средство.

Какви превозни средства можете да застраховате в GAP?

 • нови или употребявани превозни средства с експлоатация до 5 години (в случай на мотоциклети и леки автомобили) или с експлоатация до 6 години (в случай на камиони) към момента на сключването на застрахователния договор,
 • превозно средство с общо тегло до 3,5 тона (в случай на мотоциклети и леки автомобили) и до 44 тона (в случай на камиони),
 • превозни средства с фактурна стойност не повече от 246 000 BGN,
 • превозни средства с покритие от застраховка каско,
 • превозни средства, което не се използват като: специално превозно средство, за курсове по шофиране, за превоз на хора (включително такси) или давано под наем във формулата rent a car.

Ползи от застраховката GAP

Обикновено при покупка на превозното средство се сключва застраховката каско, която е предназначена да предпазва от последствия при евентуална кражба или друга тотална щета. За съжаление каското не предпазва от намаляване на стойността на превозното средство, и по този начин от голяма финансова загуба. Най-голямото намаление на стойността се регистрира през първите 5 години на експлоатация на превозното средство, в случай на нов автомобил може да достигне до 75%!

GAP гарантира:

 • Допълнително обезщетение равно на разликата между първоначалната стойност и обезщетението изплатено от полица каско/гражданска отговорност.
 • Финансова сигурност в случай на възникване на тотална щета включително за период до 5 години.
 • Безопасност при погасяване на останалата част от задължението, ако автомобилът е бил на лизинг/кредит.
 • Възможност за закупване на превозно средство със същата стойност / от същия клас като загубеното превозно средство.
 • Избягват се спорове между Застрахователя по каско и гражданска отговорност на извършителя и Застрахованият, относно размера на изплатено обезщетението.
 • Допълнителна защита срещу стрес и неприятни преживявания в резултат на възникване на тотална щета.
 • Бърза и професионална ликвидация на щети.

Разширете вашата полица каско с GAP!

В отговор на застраховката GAP някои Застрахователни дружества решиха да обогатят полицата каско с опцията за гарантирана застрахователна сума, която позволява да се запази стойността на превозното средство за срок от една година при възникване на тотална щета.

Стойността на превозното средство, приета по полица каско се актуализира ежегодно до пазарната стойност и следователно е невъзможно да се запази неговата първоначална стойност през втората или третата година. Следователно полицата каско не позволява пълна защита срещу последиците от тотална щета, която може да възникне през следващите години!

Загуба на пазарна стойност за период от 5 години

Застрахователна оферта

За да осигурим професионално и цялостно покритие в случай на възникнала щета, заедно със Застрахователната компания сме подготвили изключително атрактивна застрахователна програма GAP, съобразена с нуждите на най-взискателните клиенти.

Застраховката се предлага в няколко варианта. Застраховката GAP осигурява пълната защита срещу овехтяването на превозните средства до шест години и дава възможност за закупуване на превозно средство от същия клас, като загубеното превозно средство. Защитата се предоставя за леки автомобили, лекотоварни автомобили, камиони и ремаркета, мотоциклети, селскостопански и горски превозни средства.

Уведомление
за щета онлайн

go to top