+420 296 183 736phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Pojištění GAP
je ochrana proti ztrátě hodnoty!

Jak je obecně známo, hodnota každého vozidla v průběhu jeho provozu klesá. Pokles hodnoty je patrný zejména v případě nových automobilů během prvních 5 let provozu.

Proto jsme připravili jedinečný program GAP, který v případě totální škody (krádež, požár, autonehoda) udrží hodnotu vozidla po dobu až 5 let.

Definice GAP

Pojištění GAP kryje rozdíl mezi cenou vozidla uvedenou na pořizovací faktuře (GAP s Fakturou) nebo v případě již provozovaného vozidla, jeho hodnotou uvedenou na pojistce havarijního pojištění (GAP Kasko) a jeho tržní hodnotou v okamžiku totální škody.

Znamená to, že v případě totální škody obdržíte pojistné plnění ze dvou zdrojů: na základě pojistky havarijního pojištění (Kasko) nebo povinného ručení pachatele a GAP, což umožňuje pořízení víceméně stejného vozidla jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno.

Příklad

Vozidlo s fakturační hodnotou 685 200 Kč bylo odcizeno během 3 roku provozu. Základní pojistitel zaplatil majiteli pojistné plnění, jehož výše odpovídala tržní hodnotě automobilu v okamžiku totální škody, čili 456 800 Kč. „Chybějící” 228 400 Kč bude zaplaceno na základě pojištění GAP, které kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho tržní hodnotou v okamžiku totální škody.

Díky pojištění GAP přestávají být problémem i leasingové splátky, přičemž dodatečné prostředky postačí ke sjednání dalšího financování.

Příklad fungování pojištění na základě programu GAP na 5 let.

Vlastnosti GAP

 • Záruka udržení původní hodnoty vozidla po dobu 60 měsíců.
 • Výhodné pojistné za 5 let ochrany.
 • GAP lze sjednat i 90 dnů od koupě vozidla nebo v okamžiku obnovení havarijního pojištění v dalších letech.
 • Pojištění může uzavřít fyzická osoba, společnost nebo drobný podnikatel.
 • Je jedno, zda bylo vozidlo koupeno za hotovost, na úvěr nebo je leasingované.
 • Pojištění GAP zabezpečuje splátky závazku v případě, že vozidlo bylo koupeno na úvěr nebo bylo leasingované.
 • Zákazník sám rozhoduje o tom, zda chce pojistit svůj automobil v souladu s fakturační hodnotou s DPH nebo bez DPH.
 • Částečné škody, k nimž došlo během platnosti pojištění GAP nemají vliv na výši pojistného.
 • Změna pojistitele poskytujícího havarijní pojištění nemá vliv na Pojištění GAP.
 • Pojištění GAP může být převedeno na nového majitele prodaného vozidla.

Jaké vozidlo lze pojistit v rámci GAP?

 • nové nebo ojeté vozidlo do 5 let provozu (v případě motorek a osobních automobilů) nebo do 6 let provozu (v případě nákladních automobilů) v okamžiku uzavření pojištění,
 • maximální celková hmotnost vozidla do 3,5 tuny (v případě motorek a osobních automobilů) a do 44 tun (v případě nákladních automobilů),
 • fakturační hodnota vozidla nesmí přesáhnout částku 3 426 000 Kč,
 • vozidlo musí mít platné havarijní pojištění (Kasko),
 • vozidlo, které není provozováno jako: vozidlo pro zvláštní účely, pro školení řidičů, vozidlo pro výdělečnou dopravu osob (včetně taxíků) nebo pronajímáno v rámci služby rent a car.

Výhody GAP

Společně s koupí vozidla se obvykle sjednává i jeho havarijní pojištění, které by mělo chránit proti následkům případné krádeže nebo jiné totální škody. Bohužel havarijní pojištění nechrání proti poklesu hodnoty vozidla a tím pádem i proti značné finanční újmě. K nejvyšší poklesu hodnoty automobilu dochází během prvních 5 let jeho provozu a v případě nového vozidla jeho cena může klesnout až o 75% !

GAP zajišťuje:

 • Dodatečné pojistné plnění ve výši rozdílu mezi prvotní hodnotou vozidla a pojistným plněním vyplaceným v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění,
 • Finanční bezpečí v případě totální škody po dobu až 5 let,
 • Zabezpečení splátky závazku v případě, že vozidlo bylo koupeno na úvěr nebo bylo leasingované,
 • Možnost pořízení vozidla se stejnou hodnotou / stejný model vozidla jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno,
 • Pojištěný se vyhýbá případným sporům ohledně výše pojistného plnění s pojistitelem zajišťujícím havarijní pojištění či povinné ručení pachatele,
 • Dodatečná ochrana proti stresu spojenému s totální škodou na vozidle,
 • Rychlá a bezproblémová likvidace škody.

Rozšiřte vaše havarijní pojištění o pojistku GAP

V rámci odpovědi na pojištění GAP se některé pojišťovny rozhodly obohatit pojistky havarijního pojištění o možnost garantované pojistné částky, která zajišťuje udržení hodnoty vozidla po dobu jednoho roku, dojde-li v tomto období k totální škodě. Hodnota vozidla na jejíž základě je obnovováno havarijní pojištění se každý rok upravuje v souladu s současnou tržní hodnotou daného vozidla. Proto neexistuje možnost, aby se původní pořizovací hodnota vozidla udržela i během druhého nebo třetího roku provozu. Znamená to, že havarijní pojištění nezajišťuje plnou ochranu proti následkům totální škody, k níž může dojít i během dalších let provozu vozidla!

Pokles tržní hodnoty vozidla během pětiletého období provozu.

Nabídka pojištění

Pro zajištění profesionální a komplexní ochrany v případě škody jsme společně s Pojišťovnou, připravili velmi výhodný program pojištění GAP, přizpůsobený požadavkům nejnáročnějších Zákazníků.

Pojištění je nabízeno v několika variantech. GAP zajišťuje plnou ochranu proti poklesu hodnoty vozidla se stářím do šesti let a umožňuje pořízení vozidla se stejnou hodnotou / stejný model vozidla jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno. Ochrana je dostupná pro osobní vozidla, lehká užitková vozidla, nákladní vozidla a přívěsy, motorky, zemědělská a lesní vozidla.

On-line
nahlášení škody

go to top