+372 644 51 76phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

GAP kindlustus
on kaitse sõiduki väärtuse vähenemise eest!

On hästi teada fakt, et kasutamise ajal sõiduki väärtus väheneb. Väärtuse vähenemine on eriti märgatav uute sõidukite puhul, eriti esimese 5 aasta jooksul.

Sellest tulenevalt oleme ettevalmistanud unikaalse GAP kindlustusprogrammi mis viie aasta jooksul täiskahju korral (vargus, tulekahju, liiklusõnnetus) tagab sõiduki väärtuse säilimise.

GAP’i definitsioon

GAP kindlustus katab äsja ostetud sõiduki soetushinna (GAP Arvepõhine) või kaskokindlustuse poliisil toodud väärtuse (GAP Kasko) ja sõiduki turuhinna vahet täiskahju toimumisel.

See tähendab seda, et auto varguse või hävimise/maha kandmise puhul saad kaks hüvitist - kaskokindlustuse/põhjustaja liikluskindlustuse ja GAP’i poolt. Lisahüvitis võimaldab Sul varastatud või hävinud auto asemele osta samaväärne auto ilma lisakulutusteta.

Näidis

Auto algse soetusmaksumusega 25 200 EUR varastati kolmandal kasutusaastal. Kaskokindlustus maksab omanikule välja hüvitise vastavalt kahju toimumise päeval kehtinud auto turuhinnale suuruses 16 800 EUR. „Puudu jääva” 8 400 EUR saab kannatanu tänu GAP kindlustusele, mis katab vahe sõiduki soetusmaksumuse ja turuväärtuse vahel.

Tänu GAP kindlustusele ei teki probleeme ka liisinglepingu jääkmaksumuse tasumisel, ning ülejäänud kindlustushüvitise osa saab kasutada uue liisinglepingu sissemakseks.

Kindlustuse näide 5-aastase GAP programmi põhjal

GAP’i omadused

 • Sõiduki esialgse väärtuse säilitamise garantii 60-kuuliseks perioodiks.
 • Atraktiivne kindlustusmakse 5-aastase kaitse eest.
 • GAP’i saab sõlmida kuni 90 päeva jooksul alates sõiduki ostmise kuupäevast või Kasko kindlustuse uuendamise ajal järgnevatel aastatel.
 • Kindlustuse saab sõlmida nii füüsiline kui ka juriidiline isik.
 • Ei ole vahet, kas sõiduk on liisingus või kohe välja ostetud.
 • Kui sõiduk oli liisingus, siis GAP-kindlustus tagab ülejäänud rahaliste kohustuste täitmise.
 • Klient ise otsustab, kas sõidukit kindlustatakse soetusväärtuse järgi koos käibemaksuga või ilma.
 • GAP-kindlustuse kehtimise ajal tekkinud osakahjud ei mõjuta kindlustusmakse suurusele.
 • Kaskokindlustaja vahetus ei mõjuta GAP-kindlustuse kehtivust.
 • Kehtiva GAP-kindlustuse saab sõidukit müües uuele omanikule üle kanda.

Millist sõidukit saab GAP kindlustada?

 • Uut või kasutatud sõidukit, mille vanus GAP-kindlustuse sõlmimisel ei ületa 5 (mootorrataste ja sõiduautode puhul) või 6 aastat (veoautode puhul),
 • Sõidukit, mille kogumass ei ületa 3,5 tonni (mootorrataste ja sõiduautode puhul) või 44 tonni (veoautode puhul),
 • Sõidukit, mille soetusmaksumus ei ületa 150 000 EUR,
 • Sõidukit, millele on sõlmitud kaskokindlustus kogu GAP-kindlustuse kehtivuse jooksul,
 • Sõidukit, mida ei kasutata erisõidukina, sõiduõppel, tasulisel reisijate veol (sh taksona) või rendiautona.

GAP’i eelised

Enamasti sõlmitakse auto ostmisel kaskokindlustus, mis peaks võimaliku varguse või muu täiskahju tagajärgede eest kaitsma. Kahjuks aga kaskokindlustus ei kaitse sõiduki turuväärtuse vähenemise eest ning seetõttu ka suure finantskahju eest. Suurim turuväärtuse vähenemine toimub sõiduki esimese 5 kasutusaasta jooksul, uue auto puhul võib see ulatada isegi kuni 75%-ni!

GAP tagab

 • Lisahüvitise, mis katab vahe soetusväärtuse ja peamise kindlustaja poolt väljamakstud hüvitise vahel.
 • Finantsturvalisuse täiskahju tekkimise korral isegi kuni 5 aasta jooksul,
 • Ülejäänud rahaliste kohustuste täitmise juhul, kui auto oli liisingus,
 • Võimaluse soetada uus samaväärne auto ilma lisakulutusteta.
 • Te ei pea kasko- või liikluskindlustajaga vaidlema väljamakstud hüvitise suuruse üle.
 • Täiendava kaitse täiskahju tagajärjel tekkiva stressi eest,
 • Kiire ja professionaalse kahjukäsitluse.

Rikasta oma kasko poliisi GAP’iga!

Sarnaselt GAP-kindlustusele pakuvad mitmed kaskokindlustused auto uusväärtuskindlustust uutele autodele esimeseks kasutusaastaks.

Kuid uusväärtuskindlustus kehtib uutele autodele ja vaid esimese kasutusaasta jooksul. Teisel ja kolmandal aastal ning ka edaspidi vormistatakse kaskokindlustus juba sel hetkel kehtiva turuväärtuse järgi, ning täiskahju toimumisel enam soetusväärtuse järgi hüvitist ei maksta.

Turuväärtuse kaotus viieaastase kasutamisperioodi jooksul

Kindlustuspakkumine

Professionaalse ja täiusliku kaitse tagamiseks kahju korral oleme koostöös Kindlustusseltsiga ette valmistanud eriti atkraktiivset kindlustusprogrammi GAP, mis vastab ka kõige nõudlikumate klientide vajadustele.

Kindlustust pakutakse mitmes variandis. GAP tagab täieliku kaitse sõiduki väärtuse vähenemise eest kuni kuue aasta jooksul ja võimaldab varastatud/hävinud sõiduki asemele osta samaväärse sõiduki ilma lisakuludeta. GAP-kindlustust pakume sõiduautodele ja kaubikutele, veoautodele ja haagistele, mootorratastele, põllumajandus- ja metsatöömasinatele.

Teata kahjust
läbi internetti

go to top