+30 2111983613phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Η ασφάλιση GAP
Προστατεύει από την απώλεια αξίας!

Είναι γνωστό ότι η αξία κάθε αυτοκινήτου μειώνεται κατά τη χρήση. Η απώλεια της αξίας του οχήματος είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην περίπτωση των καινούργιων αυτοκινήτων, ειδικά κατά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα GAP, το οποίο σε περίπτωση ολικής ζημιάς (κλοπή, πυρκαγιά, τροχαίο ατύχημα) θα εξασφαλίσει την αξία του αυτοκινήτου ακόμα και για 5 χρόνια.

Ο ορισμός GAP

Η ασφάλιση GAP καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμολογιακής τιμής του νέο-αγορασμένου οχήματος (GAP του τιμολογίου) ή της αξίας από το ασφαλιστήριο AC (GAP Auto Casco**) και της αγοραίας αξίας από την ημέρα ολικής ζημιάς.

Σε περίπτωση ολικής ζημιάς, αυτό σημαίνει καταβολή δύο αποζημιώσεων : από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου (Auto Casco**) ή το ΑΕ του δράστη και το GAP, το οποίο σας επιτρέπει να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο παρόμοιας κατηγορίας / αξίας όπως το προηγούμενο.

Παράδειγμα

Ένα αυτοκίνητο τιμολογιακής αξίας 25 200 EUR κλέφθηκε κατά το 3ο έτος χρήσης. Η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, που ήταν η αγοραία αξία του αυτοκινήτου από την ημέρα της ζημίας, ύψους 16 800 EUR. «Το ποσό που λείπει» - 8 400 EUR έλαβε στα πλαίσια της ασφάλισης GAP, το οποίο καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας του οχήματος και της αγοραίας αξίας του οχήματος από την ημερομηνία της ολικής ζημίας.

Χάρη στην ασφάλιση GAP, η πληρωμή των δόσεων μίσθωσης δεν αποτελεί πρόβλημα και το πλεόνασμα είναι αρκετό για να ξεκινήσει μια άλλη χρηματοδότηση.

Τα χαρακτηριστικά του GAP

 • Η εγγύηση για τη διατήρηση της αρχικής αξίας του οχήματος για την περίοδο 60 μηνών.
 • Ελκυστικό ασφάλιστρο για 5 χρόνια προστασίας.
 • Η ασφάλιση GAP μπορεί να συναφθεί έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του οχήματος ή κατά την ανανέωση της ασφάλισης Auto Casco** κατά τα επόμενα χρόνια.
 • Η ασφάλιση μπορεί να συναφθεί από φυσικό πρόσωπο, επιχειρηματική οντότητα ή πρόσωπο που ασκεί μια επιχείρηση.
 • Δεν έχει σημασία αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε με μετρητά, μίσθωση ή πίστωση.
 • Η ασφάλιση GAP εγγυάται την ασφάλεια της αποπληρωμής του υπόλοιπου μέρους της υποχρέωσης αν το αυτοκίνητο είχε χρηματοδοτική μίσθωση/πίστωση.
 • Ο πελάτης αποφασίζει εάν το αυτοκίνητο θα είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ.
 • Μερικές ζημίες που προκλήθηκαν κατά την περίοδο ασφάλισης GAP δεν επηρεάζουν το ύψος του ασφαλίστρου για την ασφάλιση.
 • Η αλλαγή του ασφαλιστή AC δεν επηρεάζει την ασφάλιση GAP.
 • Η ασφάλιση GAP μπορεί να μεταφερθεί σε νέο αγοραστή του οχήματος.

Ποια οχήματα μπορούν να ασφαλιστούν στο GAP:

 • νέο ή μεταχειρισμένο όχημα έως 5 έτη χρήσης (στην περίπτωση μοτοσυκλετών και επιβατικών αυτοκινήτων) ή έως 6 έτη χρήσης (στην περίπτωση φορτηγών) κατά την ημέρα σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης,
 • όχημα επιτρεπόμενο βάρους μέχρι 3,5 τόνους (μοτοσικλέτες και επιβατικά αυτοκίνητα) και μέχρι 44 τόνους (φορτηγά),
 • όχημα τιμολογιακής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 126 000 €,
 • όχημα που καλύπτεται από την ασφάλιση Auto Casco**,
 • όχημα το οποίο δεν χρησιμοποιείται ως : ειδικό όχημα, εκμάθηση οδήγησης, για μεταφορά ατόμων (επίσης ταξί), ενοικιαζόμενο (rent a car).

Τα οφέλη του GAP

Συνήθως, αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο, συνάπτεται η ασφάλιση Auto Casco**, η οποία προστατεύει από τις συνέπειες πιθανής κλοπής ή άλλης ολικής ζημίας. Δυστυχώς Auto Casco** δεν προστατεύει από την απώλεια της αξίας του οχήματος και συνεπώς από μια μεγάλη οικονομική ζημία. Η μεγαλύτερη μείωση της αξίας είναι στα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας του οχήματος, στην περίπτωση νέου αυτοκινήτου μπορεί να φθάσει ακόμα και στα 75%!

Το GAP προσφέρει:

 • H πρόσθετη αποζημίωση ίση με τη διαφορά μεταξύ της αρχικής αξίας και της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από το ασφαλιστήριο ΑΕ / AC
 • Οικονομική ασφάλεια σε περίπτωση ολικής ζημιάς ακόμη και για 5 χρόνια
 • Ασφάλεια αποπληρωμής του υπόλοιπου μέρους της υποχρέωσης, εάν το αυτοκίνητο είχε εκμισθωθεί / πιστωθεί.
 • Ευκαιρία να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο της ίδιας αξίας / κατηγορίας με το προηγούμενο όχημα
 • Δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του Ασφαλιστή AC και του ΑΕ του δράστη και του Ασφαλιζόμενου, όσον αφορά το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε
 • Πρόσθετη προστασία από το στρες που προκύπτει από την εμφάνιση ολικής ζημιάς.
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εκκαθάριση ζημιών.

Επέκταση του ασφαλιστήριου Auto Casco** με GAP!

Σε ανταπόκριση της ασφάλισης GAP, ορισμένες Ασφαλιστικές Εταιρείες αποφάσισαν να εμπλουτίσουν το ασφαλιστήριο Auto Casco** με την επιλογή του εγγυημένου ασφαλισμένου ποσού, το οποίο επιτρέπει να διατηρηθεί η αξία του οχήματος για ένα έτος σε περίπτωση εμφάνισης της ολικής ζημίας.

Η αξία του οχήματος που αποδέχεται στο ασφαλιστήριο Auto Casco** ενημερώνεται ετησίως ως την αγοραία αξία και επομένως είναι αδύνατο να διατηρηθεί η αρχική του αξία κατά το δεύτερο ή το τρίτο έτος. Ως αποτέλεσμα, Auto Casco** δεν δίνει την πλήρη προστασία από τις συνέπειες της ολικής ζημίας, η οποία μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια!

Παράδειγμα πώς λειτουργεί η ασφάλιση βάσει του προγράμματος GAP για 5 χρόνια.

Ασφαλιστική προσφορά

Για την παροχή επαγγελματικής, ολοκληρωμένης προστασίας σε περίπτωση ζημιάς, μαζί με την Ασφαλιστική Εταιρεία έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικά ελκυστικό ασφαλιστικό πρόγραμμα GAP προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πιο απαιτητικών Πελατών.

Η ασφάλιση προσφέρεται σε διάφορες εκδοχές. Η GAP παρέχει πλήρη προστασία από απώλεια αξίας έως και έξι ετών και επιτρέπει την αγορά οχήματος της ίδιας κατηγορίας με το προηγούμενο όχημα. Η προστασία είναι διαθέσιμη για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα και ρυμουλκούμενα, μοτοσικλέτες, γεωργικά και δασικά οχήματα.

Αναγγελία ζημιάς
on-line

** Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Οχήματος

go to top