+371 60 005 519 phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

GAP apdrošināšana
ir aizsardzība pret vērtības samazīnāšanos!

Visiem ir zināms, ka transportlīdzekļa vērtība lietošanas laikā samazinās. Transportlīdzekļa vērtības zudums ir īpaši aktuāls attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, it īpaši pirmo piecu gadu ekspluatācijas laikā.

Tāpēc esam sagatavojuši unikālu apdrošināšanas programmu – GAP, kas pilnīga zuduma gadījumā (zādzība, ļaunprātīga dedzināšana, autoavārija) nodrošina transportlīdzekļa konstantu vērtību līdz pat 5 gadiem.

GAP definīcija

GAP apdrošināšana sedz starpību starp jauniegādāta transportlīdzekļa rēķina vērtību (GAP-RĒĶINA) vai transportlīdzekļa KASKO vērtību (GAP-KASKO) un tirgus vērtību transportlīdzekļa pilnīga zuduma dienā. Pilnīga zuduma gadījumā tas nozīmē, ka kompensācija sastāvēs no divām izmaksām: no pamata apdrošināšanas polises (KASKO) vai vainīga OCTA polises un GAP polises, kas sniegs priekšnoteikumus iegādāties līdzvērtīgu transportlīdzekli zaudētajam.

Piemērs

Transportlīdzeklis ar rēķina vērtību 25 200 EUR trešajā lietošanas gadā tika nozagts. Pamata apdrošinātājs izmaksāja transportlīdzekļa īpašniekam kompensāciju,- transportlīdzekļa vērtība pilnīga zuduma dienā ir 16 800 EUR apmērā. “Trūkstošos” 8 400 EUR transportlīdzekļa īpašnieks saņem no GAP apdrošināšanas, kas sedz starpību starp transportlīdzekļa rēķina vērtību un transportlīdzekļa tirgus vērtību pilnīga zuduma dienā.

Pateicoties GAP apdrošināšanai līzinga maksājumu saistības nerada un pārpalikums ir pietiekams, lai sāktu jaunu finansējumu.

Piemērs kā darbojas gap apdrošināšanas programma uz pieciem gadiem

GAP īpašības

 • Garantija, ka transportlīdzekļa sākotnējā vērtība tiek saglabāta 60 mēnešus.
 • Pievilcīga apdrošināšanas iemaksa par 5 gadu apdrošināšanu.
 • GAP apdrošināšanu var noslēgt līdz 90 dienām no transportlīdzekļa iegādes datuma vai nākamajos KASKO apdrošināšanas noformēšanas gados.
 • Apdrošināšanas līgumu var noslēgt fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kurai ir tiesībspēja, un kura ir reģistrēta Latvijā.
 • Nav nozīmes vai transportlīdzeklis iegādāts skaidrā naudā, līzingā vai kredītā.
 • GAP sniedziespēju segt finansiālās saistības, ja transportlīdzeklis iegādāts līzingā vai kredītā.
 • Klientam ir iespēja izvēlēties vai transportlīdzeklis tiks apdrošināts saskaņā ar rēķina vērtību ar PVN vai bez PVN.
 • Daļēji zaudējumi, kas rodas GAP apdrošināšanas periodā neietekmē GAP apdrošināšanas iemaksu.
 • KASKO apdrošinātāja maiņa neietekmē GAP apdrošināšanu.
 • GAP apdrošināšanu var pārrakstīt uz jaunu transportlīdzekļa īpašnieku.

GAP apdrošināšana attiecināma uz šādiem transportlīdzekļiem:

 • jaunu vai lietots transportlīdzekli, kura nolietojums nepārsniedz 5 gadus (motociklu un vieglo automobiļu gadījumā) vai 6 gadus (kravas mašīnu gadījumā) apdrošināšanas noslēgšanas dienā,
 • Transportlīdzekli, kura svars nepārsniedz 3,5 tonnas (motociklu un vieglo automobiļu gadījumā) un līdz 44 tonnām (kravas mašīnu gadījumā),
 • Transportlīdzekli, kura rēķina summa nepārsniedz EUR 150 000,
 • Transportlīdzekli, kuram ir noformēta KASKO apdrošināšana,
 • Transportlīdzekli, kurš nav izmantots kā specializēts transportlīdzeklis braukšanas nodarbībām, pasažieru pārvadāšanai (tai skaitā taksometri) vai iznomāti transportlīdzekļi (rent-car).

GAP ieguvumi

Bieži līdz ar transportlīdzekļa iegādāšanos tiek iegādāta auto KASKO apdrošināšana, kurai ir jāaizsargā no iespējamās zādzības vai citiem pilnīga zuduma gadījumiem. Diemžēl, KASKO neaizsargā pret transportlīdzekļa vērtības samazināšanos un, tādējādi, rada finansiālus zaudējumus. Vislielākais transportlīdzekļa vērtības kritums tiek reģistrēts pirmajos piecos ekspluatācijas gados. Jaunas automašīnas gadījumā tas var sniegt pat 75%!

GAP nodrošina:

 • Papildus kompensāciju, kas vienāda starpībai starp pirmatnējo transportlīdzekļa rēķina vērtību un izmaksātai kompensācijai no OC/KASKO polises.
 • Finansiālo drošību pilnīgā zuduma gadījumā pat 5 gadu laikā.
 • Nodrošina iespēju segt finanšu saistības, ja transportlīdzeklis tika iegādāts līzingā vai kredītā.
 • Dod iespēju iegādāties līdzvērtīgu transportlīdzekļi zaudētam.
 • Nav strīdu starp KASKO / vainīgā OC apdrošinātājam un apdrošināšanas ņēmēju par samaksātās kompensācijas lielumu.
 • Papildus aizsardzība pret stresu, kas rodas no pilnīga zuduma rašanās.
 • Ātra un efektīva lietas izskatīšana

Paplašini savu kasko polisi ar GAP!

Dažas Apdrošināšanas sabiedrības piedāvā KASKO polisi ar iespēju nodrošināt nemainīgu transportlīdzekļa vērtību vienu vai divus gadus no pirkuma brīža pilnīga zuduma gadījumā.

Transportlīdzekļa apdrošināšanas vērtība, kas tiek pieņemta KASKO apdrošināšanai, ik gadu tiek atjaunināta atbilstoši tirgus vērtībai, tāpēc nav iespējams saglabāt sākotnējo transportlīdzekļa vērtību trešajā ekspluatācijas gadā. Tā rezultātā KASKO neaizsargā pilnībā pret pilnīgu zudumu turpmākajos gados.!

Transportlīdzekļu vērtību samazināšanās piecu gadu lietošanas periodā

Apdrošināšanas piedāvājums

Lai nodrošinātu profesionālu, visaptverošu aizsardzību zuduma gadījumā, kopā ar Apdrošināšanas Sabiedrību sagatavojām ļoti pievilcīgu GAP apdrošināšanas programmu, kas ir pielāgota visprasīgāko klientu vajadzībām.

Apdrošināšanā tiek piedāvāta vairākos variantos. GAP nodrošina pilnīgu aizsardzību pret transportlīdzekļa samazināšanos līdz pat 6 gadiem un ļauj iegādāties līdzvērtīgu transportlīdzekli zaudētajam. Apdrošināšana ir pieejama automašīnām, furgoniem, kravas automobiļiem un piekabēm, motocikliem, lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem.

Pieteikt
bojājumu online

go to top