+386 1 828 21 07phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Zavarovanje GAP
zagotavlja varstvo pred izgubo vrednosti!

Vrednost vsakega vozila se pri uporabi zmanjšuje. Izguba vrednosti vozila resno prizadeva lastnikov novih vozil, posebej v privih petih letih uporabe.

Zato ponujamo edinstveni program GAP, ki bo v primeru popolne škode (tatvine, podžiga, prometnega dogodka) zaščitil vrednost vozila celo do 5. leta uporabe.

Definicija GAP

Zavarovanje GAP pokriva razliko med nakupno vrednostjo novo kupljenega vozila (GAP kritje do zneska na računu) ali vrednostjo navedeno v polici kasko (GAP kasko) in njegovo tržno vrednostjo na dan popolne škode.

To pomeni, da se v primeru popolne škode izplača odškodnino na podlagi dveh zavarovanj: osnovnega zavarovanja (kasko) ali AO storilca in GAP, kar bo omogočilo nakup novega vozila v podobnem razredu kot prej uničen ali ukraden.

Primer

Vozilo o nakupni vrednosti 25 200 EUR je bilo ukradeno v 3. letu uporabe. Osnovna zavarovalnica je izplačala odškodnino v višini 16 800 EUR, ki je predstavljala tržno vredno vozila na dan škode. »Manjkajočo« vsoto 8 400 EUR je oškodovanec pridobil iz naslova zavarovanja GAP, ki krije razliko med nakupno in tržno vrednostjo vozila na dan popolne škode.

Odplačevanje obrokov lizinga zaradi zavarovanja GAP ne predstavlja težave, pa presežek omogoča financiranje novega avtomobila.

Primer delovanja zavarovanja v okviru programa GAP za 5 letno obdobje

Značilnosti

 • Zagotovitev vzdrževanja prvotne vrednosti vozila za obdobje 60 mesecev.
 • Privlačna premija za 5 letno zavarovalno dobo.
 • GAP se lahko sklene celo do 90 dni od nakupa vozila, ali ob obnovi zavarovanja.
 • Zavarovanje lahko sklene fizična oseba, gospodarski subiekt ali samozaposlena oseba.
 • Ni pomembno ali je bil avtomobil kupljen z gotovino, v lizingu ali na kredit.
 • Zavarovanje GAP zagotavlja varno poravnavo ostalih finančnih obveznosti, če je vozilu v lizingu ali kreditu.
 • Stranka odloča, ali bo vozilo zavarovano na podlagi neto ali bruto vrednosti.
 • Sprememba Zavarovalnice kasko ne prekinja veljavnosti zavarovanja GAP.
 • Pravice do zavarovanja GAP se lahko prenašajo na novega kupca vozila

Za kakšna vozila se lahko sklene zavarovanje GAP?

 • novo vozilo ali rabljeno do 5 leta uporabe (v primeru motornih koles in osebnih avtomobilov), ali do 6 leta uporabe (v primeru tovornjakov) na dan sklenitve zavarovalne pogodbe,
 • vozilo z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone (v primeru motornih koles in osebnih avtomobilov) ali do 44 ton (v primeru tovornjakov),
 • vozilo o fakturirani vrednosti, ki ne presega 126 000 EUR,
 • vozilo z veljavno kasko polico,
 • vozilo, ki se ga ne uporablja za najem (rent-a-car), za taksi službo, avtošole.

Koristi iz GAPa

Ponavadi ob nakupu vozila se sklene zavarovanje kasko, ki načeloma varuje pred tatvino ali drugo popolno škodo. Na žalost kasko ne preprečuje finančne izgube, ki nastane zaradi znižanja vrednosti avtomobila. Največji padec vrednosti se zabeleži v privih petih letih uporabe avtomobila, v primeru novega vozila lahko sega celo do 75%!

GAP zagotavlja:

 • Dodatno odškodnino, ki predstavlja razliko med prvotno vrednostjo in odškodnino iz naslova kasko/OA,
 • Finančno varstvo tudi v primeru nastanka popolne škode celo do petih letih,
 • Varno poravnavo ostalih finančnih obveznosti, če je vozilo v lizingu ali kreditu.
 • Možnost nakupa vozila v istem cenovnem razredu,
 • Pomanjkanje sporov med Zavarovalnico kasko oz. OA storilca in Zavarovancem glede višine odškodnine,
 • Hitro in učinkovito likvidacijo škode.

Razširji svojo polico kasko o zavarovanje GAP

V odgovoru na zavarovanje GAP, so nekatere Zavarovalnice obogatile zavarovanje kasko z dodatno opcijo, katere namen je zašćita vrednosti vozila do enega leta.

Vrednost zavarovanega vozila se za potrebe kasko določa vsakoletno na podlagi tržne vrednosti, zato ni možnosti vzdržati njegovo prvotno vrednost v drugem ali tretjem letu. Zato kasko ne zagotavlja celotne zaščite pred poslednicami popolne škode, ki se lahko zgodi v naslednjih letih!

Izguba tržne vrednosti v času 5. letnega obdobja uporabe

Zavarovalna Ponudba

Da bi zagotovili strokovno, celovito zaščito v primeru škode sva skupaj z zavarovalnico pripravila izjemno privlačen zavarovalni program GAP, prilagojen potrebam najzahtevnejših strank.

Zavarovanja se ponuja v več variantah. GAP zagotavlja polno zaščito pred izgubo vrednosti vozila do šestih letih* in omogoča nakup vozila v istem cenovnem razredu, kot prej ukradeno ali uničeno zaradi popolne škode.

Pošlji sporočilo
preko spleta

go to top