+421 233 527 889phone
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk
bg cz ee fi gr hr hu lt lv pl ro si sk

Poistenie GAP
je ochrana pred stratou hodnoty!

Je všeobecne známe, že sa počas prevádzky hodnota každého vozidla znižuje. Zníženie hodnoty vozidla je obzvlášť závažné v prípade nových vozidiel, hlavne počas prvých 5 rokov prevádzkovania.

Preto sme aj pripravili jedinečný GAP program, ktorý v prípade totálnej škody (krádež, požiar, dopravná nehoda) zabezpečí hodnotu vozidla dokonca aj cez obdobie 5 rokov.

Definícia GAP

Poistenie GAP pokrýva rozdiel medzi faktúrovou hodnotou novo nakúpeného vozidla (GAP s faktúrou) alebo hodnotou z poistky Kasko v prípade prevádzkovaného vozidla (GAP Kasko) a jeho trhovou hodnotou z dňa totálnej škody.

Znamená to, že v prípade totálnej škody budú vyplatené dva poistné plnenia: z poistky základného poistiteľa (Kasko) alebo PZP páchateľa a GAP, čo umožňuje nákup vozidla rovnakej triedy/hodnoty ako stratené vozidlo.

Príklad

Auto s faktúrovou hodnotou 25 200 EUR bolo odcudzené v 3 roku prevádzkovania. Základný poistiteľ vyplatil majiteľovi poistné plnenie, ktoré je trhovou hodnotou auta z dňa škody vo výške 16 800 EUR. „Chýbajúce“ 8 400 EUR poškodená osoba obdržala vďaka poisteniu GAP, ktoré pokrýva rozdiel medzi hodnotou nakúpeného vozidla a trhovou hodnotou vozidla z dňa totálnej škody.

Vďaka poisteniu GAP nie je ani problémom lízingová splátka, a prebytok stačí na spustenie ďalšieho financovania.

Príklad fungovania poistenia na základe programu GAP na 5 rokov.

Vlastnosti GAP

 • Záruka udržania pôvodnej hodnoty vozidla na obdobie 60 mesiacov.
 • Atraktívne poistné za 5 rokov ochrany.
 • GAP je možné uzavrieť dokonca do 9 dní od dátumu nákupu vozidla, alebo v okamihu obnovenia poistenia Kasko v ďalších rokoch.
 • Poistenie môže uzavrieť fyzická osoba, hospodársky subjekt alebo osoba vedúca podnikateľskú činnosť.
 • Nie je dôležite, či ste za vozidlo zaplatili v hotovosti, či je lízingované alebo na úver.
 • Poistenie GAP zaručuje bezpečnosť splatenia zvyšku povinnosti v prípade keď auto bolo lízingované/kúpené na úver.
 • Zákazník rozhoduje či vozidlo bude poistené podľa faktúrovej hodnoty s DPH alebo bez DPH.
 • Čiastočné škody vzniknuté v čase trvania poistenia GAP nemajú vplyv na výšku poistného za poistenie.
 • Zmena poistiteľa Kasko nemá vplyv na Poistenie GAP.
 • Poistenie GAP môže byť prenesené na nového nadobúdateľa vozidla.

Aké vozidlo môžete poistiť v GAP?

 • Nové alebo ojazdené vozidlo do 5 rokov prevádzkovania (v prípade motocyklov a osobných vozidiel) alebo do 6 rokov prevádzkovania (v prípade kamiónov) v deň uzavretia poistnej zmluvy,
 • vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony (v prípade motocyklov a osobných vozidiel) a do 44 ton (v prípade kamiónov),
 • vozidlo s faktúrovou hodnotou nepresahujúcou 126 000 EUR,
 • vozidlo s poistením Kasko,
 • vozidlo, ktoré nie je prevádzkované ako: špeciálne, výučba jazdy, taxík a pre cestnú dopravu osôb a nie je prenajaté vo formule rent a car.

Výhody GAP

Obyčajne, spolu s nákupom auta, sa uzatvára poistenie Kasko, ktoré by malo zabezpečiť pred účinkami potenciálnej krádeže, alebo aj inej totálnej škody. Bohužiaľ Kasko nezabezpečuje pred znížením hodnoty vozidla, ktoré znamená veľkú finančnú stratu. Najväčšie zníženie hodnoty vozidla je v prvých 5 rokoch prevádzkovania vozidla, v prípade nového vozidla môže aj dosiahnuť 75% !

GAP zabezpečuje:

 • Dodatočné poistné plnenie, ktoré sa rovná rozdielu medzi pôvodnou hodnotou a vyplateným plnením z poistky PZP/Kasko,
 • Finančné zabezpečene v prípade vzniku totálnej škody aj cez 5-ročné obdobie,
 • Zabezpečenie splatenia lízingu/úveru,
 • Možnosť nákupu auta, ktoré má takú istú hodnotu/triedu ako stratené vozidlo,
 • Nemá sporov medzi Poistiteľom Kasko a PZP páchateľa a Poistným ohľadom výšky vyplateného poistného plnenia,
 • Dodatočná ochrana pred stresom v dôsledku totálnej škody,
 • Rýchla a efektívna likvidácia škody.

Rozšírte svoju poistku Kasko o GAP!

V odpovede na poistenie GAP sa niektoré Poisťovne rozhodli obohatiť poistku Kasko o opciu garantovanej poistnej sumy, ktorá dovoľuje udržať hodnotu vozidla cez obdobie jedného roka na prípad vzniknutia totálnej škody. Hodnota vozidla, ktorá je prijatá do poistky Kasko je každoročne aktualizovaná do trhovej hodnoty a preto nemáte možnosť udržať jeho pôvodnú hodnotu v druhom alebo tretom roku. Preto aj Kasko nedovoľuje úplne sa zabezpečiť pred účinkami totálnej škody, ktorá môže vzniknúť v nasledujúcich rokoch!

Strata trhovej hodnoty počas 5-ročného obdobia používania

Poistná ponuka

Pre zaistenie profesionálnej a komplexnej ochrany v prípade škody sme spoločne s Poisťovňou, pripravili veľmi výhodný program poistenia GAP, prispôsobený požiadavkám najnáročnejších Zákazníkov.

Poistenie ponúkame v niekoľkých variantoch. GAP zabezpečuje úplnú ochranu pred znížením hodnoty vozidiel do šiestich rokov a umožňuje nákup vozidla tej istej triedy čo zničené vozidlo. Poistná ochrana je venovaná pre osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá, kamióny a prívesy, motocykle, poľnohospodárske a lesné vozidlá.

Nahláste škodu
online

go to top