ZGŁOŚ SZKODĘ

Ubezpieczenie GAP

Powszechnie wiadomo, że wartość każdego samochodu maleje w trakcie użytkowania. Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet 75% swojej wartości. Utrata wartości pojazdu jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych, zwłaszcza w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji.

Dlatego przygotowaliśmy unikalny program GAP, który w przypadku szkody
całkowitej (powstałej np. w wyniku kradzieży, pożaru, zdarzenia drogowego,
powodzi, gradobicia, dewastacji) zabezpieczy wartość samochodu nawet przez okres 5 lat.

Czym jest GAP?
Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Jak to działa w praktyce?

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony otrzyma wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz z polisy GAP, co pozwoli na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak utracony pojazd.

Przykład
Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata rat leasingowych również nie stanowi problemu, a nadwyżka wystarcza na uruchomienie kolejnego finansowania.

Jeden GAP, wiele możliwości.

Jaki pojazd można ubezpieczyć?
Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) i do 44 ton (w przypadku pojazdów ciężarowych, specjalistycznego sprzętu ciężkiego, przyczep, naczep).
Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 1 000 000 zł.
Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto Casco.
Pojazdy służące nauce jazdy, taxi i kurierskie również mogą zostać objęte ochroną.

Jakich samochodów nie można ubezpieczyć?

  • Używanych w rajdach i wyścigach samochodowych, w konkursach lub jazdach testowych.
  • Rejestrowanych jako specjalne, wykorzystywanych jako bankowozy, karetki, karawany pogrzebowe, w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej.
  • Wypożyczanych lub wynajmowanych krótkoterminowo.
  • Z silnikami rotacyjnymi (nie dotyczy pojazdów hybrydowych).
  • Pojazdów, które zostały zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami producenta.
  • Pojazdów, które uprzednio uległy szkodzie całkowitej, po czym zostały przywrócone do stanu użyteczności.
Cechy GAP
Gwarancja utrzymania pierwotnej wartości pojazdu nawet przez 5 lat.
Możliwość zawarcia ubezpieczenia na okres 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.
Suma ubezpieczenia do 200 000 zł.
Atrakcyjna składka za 5 lat ochrony.
GAP Fakturowy można zawrzeć nawet do 90 dni od daty zakupu pojazdu.
GAP AC można zawrzeć do 30 dni od wznowienia ubezpieczenia Auto Casco.
Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy w kredycie.
Możliwość ubezpieczenia do wartości fakturowej z VAT, z częściowym VAT lub bez VAT.
Szkody częściowe zaistniałe w trakcie obowiązywania ubezpieczenia GAP nie mają wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie.
Ubezpieczenie GAP może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu.
Korzyści GAP
Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC (z zastrzeżeniem sumy ubezpieczenia).
Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat.
Ubezpieczenie GAP umożliwia spłatę pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany.
Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd.
Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej.
+

Zazwyczaj wraz z kupnem samochodu zawiera się ubezpieczenie Auto Casco, które ma zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy też innej szkody całkowitej. Niestety Auto Casco nie zabezpiecza przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową.

Największy spadek wartości odnotowuje się w pierwszych 5-latach eksploatacji pojazdu, w przypadku samochodu nowego może sięgnąć nawet 75%!

Szybka i sprawna likwidacja szkody
Zgłoszenie szkody
Weryfikacja
Autoryzacja
Likwidacja szkody
Wypłata odszkodowania
Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS zapewnia szybką i niezawodną, całkowicie profesjonalną analizę i obiektywną decyzję w sprawie każdego roszczenia wykonaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów.